sumali si inday sa fraternity tinanong ng sarap o hirap